Nota legal

El lloc web i el domini dinamiweb.cat corresponen a la marca DINAMIWEB de la societat Sidicom Barcelona, S.L. amb NIF B-65889669, domiciliada al carrer Gútenberg, 3-13 5è G, de Terrassa 08224, tel. +34 931 817 400 i amb correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. . Figura inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona volum 43.333, foli 161, full núm: 425469, inscripció 1a.

Propietat intel·lectual i industrial

Els continguts d'aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a Sidicom Barcelona, S.L (d'ara en endavant, Dinamiweb), o a tercers que n'han autoritzat el seu ús. Dinamiweb presenta aquests continguts amb finalitats d'informació i publicitat.
Dinamiweb n'autoritza l'ús exclusiu amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d'aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a Dinamiweb, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s'autoritzen presentacions dels continguts d'aquest lloc en una finestra aliena a dinamiweb.cat (framing).

Protecció de dades

Les dades personals que es puguin obtenir per la recepció de correus electrònics són tractades amb el màxim de confidencialitat i només s'utilitzaran per atendre les sol·licituds d'informació o consultes. Únicament s'incorporarien a un fitxer en el cas que s'establís una relació comercial entre Dinamiweb i la persona interessada, i sempre amb el coneixement previ d'aquesta persona.

Responsabilitat sobre els continguts

Tot i que Dinamiweb actúa amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l'usuari del lloc web el consulti. Per això Dinamiweb manifesta que les referències dels productes i serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a Dinamiweb fins a la confirmació expressa d'una comanda.

Dinamiweb es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

Dinamiweb no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços inclosos en el lloc.

Condicions d'ús

L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i el respecte d'aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.